1. Hem
  2. Inställningar för dela och samarbeta (Storegate Multi)
  3. Att sätta behörigheter – Gemensamma filer

Att sätta behörigheter – Gemensamma filer

Användarnivåer

I Storegate behörighetsstruktur finns fyra användarnivåer som övertrumfar varandra.

Administratör

Administratören har full tillgång till det som sker på kontot. Detta inkluderar samtliga mappar, filer, händelseloggar och papperskorg för gemensamma filer.

Underadministratör

Användare som fått rättigheter över användare, grupper och filer.

Användare

Användarens separata behörighet överstiger gruppers behörigheter.

Grupp

Om kontot innehåller flera användare kan grupper vara ett effektivt sätt att tilldela behörigheter åt flera personer som ska arbeta med samma mappar. Det finns en fördefinierad grupp ”Alla” som inkluderar samtliga användare på kontot. Om användaren är medlem i flera grupper så gäller högsta tilldelade behörigheten.

Kontots inställning

Den gemensamma inställningen för alla användares grundbehörighet i rotkatalogen. Går även att justera per användare.

Behörigheter

När du som administratör, eller den som skapat mappen, sätter behörigheter för användare och grupper i mappar kan du ange följande alternativ.

”Blankt”

”Ingen behörighet”

”Läs”

”Läs/skriv”

För mer information kring hur behörigheter kan användas, se exempel nedan.

*Om du har ett paket som innehåller ”Synk” så kommer alternativet ”Läs/Skriv/Synk” också vara valbart

Exempelföretaget AB

Mindre företag

Ett litet företag med fem anställda har byggt en simpel mappstruktur som endast reglerar behörigheter i rotmappen. Eftersom de anställda enkelt kan kommunicera med varandra krävs ingen större behörighetsstruktur.

Administratören har satt behörighet i gemensamma filer till läs/skriv.

Samtliga användare kan nu skapa mappar och dokument i rotkatalogen.

 

I mappen Ekonomi finns dokument som endast den ekonomiansvariga och VD’n ska komma åt. Därför har administratören skapat en grupp där dessa två ingår och benämnt den “Ledning”.
När administratören skapade mappen ”Ekonomi” sattes behörigheten för den fördefinierade gruppen “Alla” till “Ingen behörighet”, men gruppen Ledning har fått “Läs/Skriv”. Övriga som nu inte har behörighet kommer inte heller kunna se denna mappen. Högsta behörigheten gäller.

Större företag

Det större företaget har 30+ anställda. För att få ordning på företagets filer och dokument behöver administratören utnyttja Storegates ”Utökade behörighetsstrukturer”.

I denna lite större organisation krävs en behörighetsstruktur i undermappar. Detta aktiverar administratören i sina inställningar.

För att förhindra att användare kan skapa nya mappar i rotkatalogen har administratören satt den gemensamma inställningen till “Läs”.

Det stora företaget har en ekonomiavdelning och en HR-avdelning. Deras mappar ingår i samma rotmapp men de ska inte ha tillgång till varandras mappar. Med utökade behörigheter kan administratören ge de olika grupperna tillgång till respektive mapp utan att de kan se varandras.

Gruppen ”HR” har tillgång till flera andra mappar i det gemensamma systemet men administratören vill att en enstaka användare i gruppen inte ska ha tillgång till en av mapparna. Administratören väljer då “Ingen behörighet” på den användarens personliga nivå. Användare övertrumfar grupp.

 

Var detta svar till hjälp?

Liknande Artiklar