1. Home
  2. Allmän information
  3. Information om prisjustering för privatpersoner 2022

Information om prisjustering för privatpersoner 2022

Vår ambition är att vara den ledande leverantören av svenska molntjänster. Vi är övertygade om att behovet av säkra tjänster för att hantera sin personliga data kommer att öka ännu mer. Vi arbetar hela tiden för att fortsätta utveckla våra tjänster för att det ska bli ännu enklare att lagra och dela filer i ditt svenska moln. 

På grund av ökade kostnader, inom flera områden, behöver vi justera våra priser något för att inte göra avkall på service och vidareutveckling av tjänsten. Justering av priser sker i maj 2022 och de privatkunder som berörs informeras via e-post.

Updated on 5 juli, 2022

Was this article helpful?

Related Articles