1. Home
  2. Backup
  3. Storegate Autostore (Stöd har upphört)
  4. Kan jag installera Storegate AutoStore på flera datorer?

Kan jag installera Storegate AutoStore på flera datorer?

(Supporten för Autostore har upphört)

Ja, du kan installera Storegate AutoStore på flera datorer. Var dock noggrann med att peka dina olika backup-set till rätt målmappar på lagringsytan så att du inte
riskerar överskrivning av data.

Tips: skapa först mappar på din lagringsyta med samma namn/benämning som de datorer har som du avser göra säkerhetskopiering på och peka sen på
korresponderande mapp när du skapar backup-set’et (Hemmadatorns backup
pekar på en mapp som heter ”Hemmadatorn” osv).

Updated on 12 september, 2017

Was this article helpful?

Related Articles