1. Hem
  2. Kom igång med MapDrive som Visma-användare

Kom igång med MapDrive som Visma-användare

Med klienten Storegate Map Drive kan du arbeta direkt mot dina filer på Storegate, från datorns utforskare.

Detta innebär att filerna enbart finns i molnet och att det krävs internetanslutning för att komma åt dem. Fördelen är att filerna inte synkas ner lokalt vilket föredras av många företag, både av utrymmesskäl i dator och som försiktighetsåtgärd för sekretess. Du kan även vara helt säker på att dina filer finns i molnet även om något händer med din dator.

Kom igång
För att komma igång med Mapdrive måste ni först installera programmet.

Börja med att hämta MapDrive här.

Starta installationen från filen och tryck på nästa tills ni ombeds att logga in.

Logga in med era VIsma uppgifter.

Mapdrive är nu installerat och Mapdrive kommer nu att lägga till en nätverksenhet i er utforskare där ni når er lagringsyta.

Här kan ni nu arbeta med era filer.

 

Var detta svar till hjälp?