Funktioner

Programvara som är lätt att använda, men ändå så kraftfull

Storegate Pro Backup ger en arbetsyta där man ser allt. I denna yta är alla fönster och paneler i ett enda stort programfönster. Arbetsytan ger enkel åtkomst till olika verktyg och funktioner som du kan använda för att bläddra, visa, redigera och hantera dina säkerhetskopior.

Full, inkrementell och differentiell säkerhetskopiering

Storegate Pro Backup kan till exempel göra backup på endast de filer som har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen.

Komprimera backupen med stark AES-kryptering

Storegate Pro Backup använder Zip eller 7Zip för att komprimera data. Programmet delar upp säkerhetskopian i delar om 500 MB.

Backup av öppna filer

Programmet använder funktionaliteten Volume Shadow Copy Service (VSS), vilket gör att man inte behöver stänga ner de program där backup skall genomföras.

Stöd för ”cloud-to-cloud” backup

Säkerhetskopiera från externa molntjänster, till exempel Amazon S3, Box, Google Drive, Microsoft Azure, OneDrive, OpenStack Object Storage och Rackspace.

Pluginer används för att säkerhetskopiera t.ex. användarinställningar och databaser

Ibland är det svårt att identifiera exakt vilka filer eller registerinställningar som man vill säkerhetskopiera. Epostklienter och andra vanliga program lagrar ofta sina filer i dolda mappar eller registernycklar. Storegate Pro Backup förenkla valet genom att använda fördefinierade tillägg (plugins).

Databasbackup

Storegate Pro Backup har plugins för de vanligaste databasformaten. Du kan utföra säkerhetskopiering och återställning utan att behöva stoppa databasservern.
image_4

Avancerad arkivhanteringen

Storegate Pro Backup skapar ett bibliotek som innehåller historik av backuper och filer som finns i varje backupkörning. Ett arkiv skapas efter varje backupkörning. Den här funktionen ger en klar överblick över säkerhetskopians historia, och tillåter dig att hålla koll på filversioner. Du kan återställa full, inkrementell eller differentiella arkiv när som helst med ett enda klick.
image_3

Körs som en Windowstjänst

Schemalagda backuper körs i bakgrunden som en Windowstjänst och utför aktiviteterna utan att en användare behöver vara inloggad.

Schemalägg backupen dagligen, veckovis eller månadsvis

Du kan enkelt skapa, redigera eller ta bort en schemalagd säkerhetskopiering från den inbyggda kalendern.
image_5