1. Home
  2. Partner
  3. Storegate Backup Server
  4. Ändra antalet försök och fördröjning vid misslyckad uppladdning