Tips för förbättrad prestanda i Mac

Om Cloud Folder-anslutningen upplevs som seg i Mac OS kan avstängning av förhandsgranskning och förhandsgranskning av symboler hjälpa.

För att stänga av förhandsgranskning av symboler:
1. Öppna Storegate Gemensamma Filer/Mina Filer i Findern
2. Klicka på ”Inställningar” – > ”Visa Visningsalternativ”:
3. Avmarkera ”Förhandsvisa symboler”:

För att stänga av Förhandsgranskning (Obs! stängs av för hela Findern och inte bara mappen du står i):
1. Öppna Storegate Gemensamma Filer/Mina Filer i Findern
2. Klicka på ”Innehåll” -> ”Göm Förhandsvisning”:

Updated on 11 februari, 2021

Was this article helpful?

Related Articles