1. Home
  2. Komma igång med Storegate
  3. Översikt för administratörer – Komma igång med Storegate
  1. Home
  2. Visma-användare
  3. Översikt för administratörer – Komma igång med Storegate

Översikt för administratörer – Komma igång med Storegate

I denna artikel går vi igenom stegen för att komma igång med Storegate Multi i ditt företag, den riktar sig till dig som är administratör för ett Storegatekonto.

Om tjänsten

Med Storegate Multi får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Ni kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag. Dessutom kan ni dela mappar och filer externt till kunder, leverantörer, konsulter och andra partners. Storegate Multi innehåller två lagringsytor där ni kan lagra er data:

Gemensamma filer
Under ”Gemensamma filer” lägger ni de filer och mappar som skall delas internt.
Administratören kan sedan sätta behörigheter för olika medlemmar.

Mina filer
Under ”Mina filer” sparas information som endast användaren ska ha tillgång till.

1. Skapa användare & grupper

Varje Multikonto har alltid en administratör. Det är administratören som skapar eller tar bort användare, skapar grupper, sätter rättigheter för användare och grupper.

Precis som när du byggt klart och flyttar in i ditt nya hus vill du förmodligen ställa iordning ert konto innan alla användare bjuds in. Därför rekommenderar vi att ni börjar med att skapa användare och behörighetsgrupper i tjänsten. Användarna kan läggas upp via den interna användarhanteringen som inloggade i webbgränssnittet eller provisioneras via Entra ID (Enterprise-kunder kan ha fler alternativ, kontakta oss för mer information). Du kan välja att lägga upp användare utan att en inbjudan skickas till dem. När du är redo för att dina kollegor loggar in i Storegate så kan du trigga inbjudningsmejl från tjänsten alternativt informera dina användare vid sidan om.

2. Mappstruktur

Du bör utforma din mappstruktur innan du flyttar och migrerar dina filer till Storegate. Vill du flytta den interna mappstrukturen precis som den är så går det givetvis bra men samtidigt är detta ett ypperligt tillfälle att fundera igenom och planera för en ny mappstruktur. När du sätter upp mappstrukturen är det viktigt att du förstår hur behörigheter fungerar i Storegate.

3. Flytta och migrera filer och mappar

Du kan flytta ditt innehåll till Storegate via något av följande alternativ:

I artikeln Praktiska tips inför migrering till Storegate hittar du information och tips som hjälper dig till en lyckad migrering. Vi rekommenderar att läsa den innan du börjar flytta filer.

4. Inställningar för administratören

Administratören hanterar alla inställningar för kontot, som betalningsalternativ, kundinformation, återställning av data som misstag har tagits bort med mera. Alla användare har tillgång till en inställningspanel när de är inloggade via webbgränssnittet, men som administratör har du större möjlighet att påverka tjänstens inställningar baserat på regelefterlevnad under den jurisdiktion du verkar inom samt företagets interna säkerhetspolicyer. Logga in och utforska dina alternativ. I samband med detta kan du passa på att läsa om Varumärkesanpassning (co-branding, tilläggstjänst).

5. Utbildning

När du har skapat underanvändarna, gjort dina kontoinställningar och tilldelat behörigheter för grupper/användare är det dags att lansera tjänsten. Storegate erbjuder utbildningspaket (kontakta oss för mer info) men du som administratör har självklart möjlighet att utbilda dina användare själv utifrån den kunskap du samlat på dig.

Sök gärna i vårt supportforum för mer information.

6. Vanliga sätt att arbeta med filer för användare

Här kan du läsa mer om hur du och dina slutanvändare kan använda Storegate:

Vid eventuellt behov av MSI-filer och vidare instruktion om hur man gör en deploy/utrullning av programmet till flera användare, vänligen kontakta vår support.

7. Flytta filer från en annan molntjänst

Många av våra företagskunder har flyttat till vårt svenska moln från en annan molntjänst.  Det finns flera olika tillvägagångssätt för att genomföra en migrering. I artikeln Migrering från en annan molntjänst till Storegate Multi har vi samlat information om hur man på bästa sätt flyttar till Storegate. Om ni vill migrera större volymer (> 1TB) och behöver mer rådgivning är ni välkomna att kontakta oss.

Har du några frågor gällande att komma igång med Storegate? Tveka inte att kontakta oss genom att skapa ett ärende HÄR.

Välkommen! 

Updated on 13 december, 2023
Was this article helpful?

Related Articles