1. Home
  2. Samarbeta och administrera användare
  3. Exportera användare på Multikonto till CSV-fil

Exportera användare på Multikonto till CSV-fil

Få ut en sammanställning över användare på ett multikonto i Excelformat genom att exportera till CSV på användarsidan när du som administratör är inloggad via hemsidan. I filen kommer det finnas uppgifter som användarnamn, för- och efternamn, datum för skapande och senaste inloggning, behörighet, eventuell reserverad yta mm. Detta gör det möjligt att filtrera dina underanvändare och exempelvis kan du snabbt identifiera om någon inte varit inloggad på länge, eller se hur den reserverade lagringsytan är fördelad.

Updated on 13 december, 2023

Was this article helpful?

Related Articles