1. Home
 2. Konto och fakturering
 3. Begäran av accessfullmakt
 1. Home
 2. Allmän information
 3. Begäran av accessfullmakt

Begäran av accessfullmakt

Denna artikel gäller endast för: kontoinnehavare av företagstjänster via Storegate

Storegate har en strikt policy och teknisk (fysisk) åtkomstkontroll som förbjuder och begränsar arbetstagarnas tillgång till kunders data utom i sällsynta supportärenden. Som administratör och kontoinnehavare på Storegate kan du begära och styra hur Storegates supporttekniker har tillgång till ditt konto och dess data via en så kallad accessfullmakt. Accessfullmakten beskriver din begäran med förfallotid och åtkomsten till kontot tas bort när supportteknikern har löst problemet. Se Storegate Säkerhet för mer information om hur Storegate behandlar din data.

Exempel på begäran av accessfullmakt

 1. En användare i ditt konto har ett problem med Storegate.
 2. När en första felsökning är genomförd och ärendet inte kan lösas skapar du en supportbegäran hos Storegate support.
 3. En supporttekniker granskar ditt ärende och ifall hon/han behöver åtkomst till kontot för att lösa problemet ber vi om en accessfullmakt.
 4. När du som administratör godkänt och skickat in accessfullmakten skickas fullmakten vidare för godkännande av ansvarig chef på Storegate.
 5. Ansvarig chef ger supportteknikern ett godkännande och du får hjälp att lösa problemet.
 6. Fullmakten upphör att gälla när ärendet är löst eller senast vid fullmaktens utgång.
Updated on 7 juni, 2022
Was this article helpful?

Related Articles