1. Home
  2. Partner
  3. Storegate Online Backup
  4. Fel: Online Backup startar om oväntat på Mac

Fel: Online Backup startar om oväntat på Mac

Normalt beror detta fel på att configfilerna för Online Backup har blivit korrupt. Detta kan ske om datorn oväntat stängs av under tiden skrivning till configfilerna utförs.

Lösningen blir att radera configfilerna.

Starta terminalen på datorn genom att spotligt-söka efter “Terminal”.

Skriv in följande rader i terminalen, var för sig, enter-klick efter varje rad som klistras in:

rm -rf ~/Library/Application\ Support/StoregateOnlineBackup/

rm -rf ~/Library/Caches/se.storegate.StoregateOnlineBackup/

rm -f ~/Library/Preferences/se.storegate.StoregateOnlineBackup.plist

Starta sedan om datorn, viktigt att utföra då Mac cachar den gamla config-filen annars.

Sätt sedan upp en ny backup.

Updated on 30 maj, 2022
Was this article helpful?

Related Articles