1. Home
  2. Konto och fakturering
  3. Hur ändrar jag faktureringsadressen?

Hur ändrar jag faktureringsadressen?

Du kan när som helst ändra din faktureringsadress.

Gör så här:1. Logga in på webbsidan.

2. Klicka på gubben i övre högra hörnet.

3. Klicka på ”Kontoinställningar”.

4. Klicka på ”Abonnemang” i vänstermenyn och ”Betalning” högst upp.

5. Fyll i din adress och klicka på ”Spara”.

(Om du inte ser ”Betalning” beror det antagligen på att du är underanvändare och inte har behörighet att ändra uppgiften. Kontakta din konto-administratör. Eventuellt kan det också bero på att du loggar in och har skapat kontot via ett partnerföretag till Storegate. Kontakta då det företaget eller skapa ett ärende här för att få hjälp.)

Updated on 7 juni, 2022

Was this article helpful?

Related Articles