1. Home
  2. Samarbeta och administrera användare
  3. Hur sätter jag behörigheter även på undermappar i ett Multi-konto?

Hur sätter jag behörigheter även på undermappar i ett Multi-konto?

För enkelhetens skull sätts behörighet endast i rotkatalogen på Gemensamma filer. Detta innebär att en underanvändare som exempelvis har fått behörighet Skriv i en mapp har Skrivbehörighet till hela mappen inklusive dess undermappar.

Det finns möjlighet att ändra så att det även går att sätta behörigheter på undermappar. Detta gör du under ”Konto” –> ”Inställningar” inloggad på administratörskontot.

Här kan du utöka behörigheterna till att även gälla mappar under rotnivå. OBS! Tänk på att denna inställning gör tjänsten mer avancerad då man även måste hantera behörigheter som ärvs ner i undermappar.

Saknas denna möjlighet på ert konto ber vi er kontakta supporten på support@storegate.com

Updated on 30 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles