1. Home
  2. GDPR
  3. Hur vet jag vilka uppgifter Storegate har registrerade om mig?

Hur vet jag vilka uppgifter Storegate har registrerade om mig?

Samtliga uppgifter vi har registrerade på dig kan du se under kontoikonen när du är inloggad på ditt konto via hemsidan, www.storegate.com

Inloggad via hemsidan kan du också se fina lagrade filer. Dina filer är endast tillgängliga för dig, och du behåller ensamt äganderätten. All lagring sker i Sverige, på servrar som ägs av Storegate till 100%. På det viset kan vi garantera full integritet och att ingen information används för andra syften än att lagra den.

Updated on 4 maj, 2018

Was this article helpful?

Related Articles