Privilegierad åtkomst

Om du har valt att köpa tilläggstjänsten Utökad åtkomst så finns det möjlighet att generera ett WebDAV-lösenord för åtkomst via en nätverksenhet till underanvändares Mina filer och Gemensamma filer. Du kan aktivera funktionen under Konto/Team-inställningar när du är inloggad på ett administratörskonto.

Se WebDAV-anslutning vid 2-stegsverifiering för mer info.

OBS. Tänk på integritetsaspekter mot underanvändare.

Updated on 12 april, 2024

Was this article helpful?

Related Articles