1. Home
  2. Arbeta i filer och mappar
  3. App
  4. Radering av filer uppladdade via den automatiska kamerauppladdningen i iOS

Radering av filer uppladdade via den automatiska kamerauppladdningen i iOS

För att radera filer uppladdade av iOS-appen loggar du in via hemsidan. Under rubriken Mobilkamera i vänstermenyn finns bilder och videos uppladdade via den automatiska kamerauppladdningen. Här kan du markera och ta bort de filer du önskar. Appen kommer ihåg vilka bilder och filmklipp den har laddat upp tidigare och kommer således inte att försöka ladda upp dessa igen. Vy mobilkamera web

Updated on 26 november, 2021
Was this article helpful?

Related Articles