1. Home
  2. Samarbeta och administrera användare
  3. Steg-för-steg instruktion för hur man aktiverar Entra ID integration med Storegate

Steg-för-steg instruktion för hur man aktiverar Entra ID integration med Storegate

För att aktivera denna integration behöver du ett Storegate företagskonto med administrativa rättigheter och ett Entra ID konto med administrativa rättigheter. Vänligen kontakta Storegate Support om du inte får fram alternativet ”Single sign-on” i menyn.

1. Logga in på hemsidan https://web.storegate.com med administratörskontot för Storegate Multi.

2. Klicka på Gubben högst uppe till höger och välj ”Kontoinställningar”

3. Välj ”Team” -> ”Inställningar” i vänstermenyn och aktivera ”Single sign-on”, detta kommer att starta nedan integrationsflöde.
Logga in med inloggningsuppgifter till ett Entra ID konto med administrativa rättigheter, när du har godkänt integrationen så har du kopplat ditt Storegate konto till Entra ID. Alternativ för tokens finns nu under ”Kontoinställningar” på ditt Storegate adminkonto.

4. Logga in i Entra ID-portalen och välj Storegate under ”Enterprise Applications”. Välj ”Provisioning” och ange den token som nu finns under ”Kontoinställningar” på Storegate administratörskontot. Klicka sedan på ”Test connection” för att testa setupen. Kontrollera att provisionering/etablering är aktiverat.


5. Lägg till de användare som ska ingå i ditt Storegate konto, så kommer de att läggas till inom kort. Entra ID lägger till nya valda användare var 40e minut.

Updated on 13 december, 2023

Was this article helpful?

Related Articles