1. Home
  2. Samarbeta och administrera användare
  3. Steg-för-steg instruktion för hur man aktiverar Azure integration med Storegate

Steg-för-steg instruktion för hur man aktiverar Azure integration med Storegate

För att aktivera denna integration behöver du ett Storegate företagskonto med administrativa rättigheter och ett Azure konto med administrativa rättigheter. Vänligen kontakta Storegate Support om du inte får fram alternativet ”Single sign-on” i menyn.

1. Logga in på hemsidan https://web.storegate.com med administratörskontot för Storegate Team.

2. Klicka på Gubben högst uppe till höger och välj ”Kontoinställningar”

3. Välj ”Team” -> ”Inställningar” i vänstermenyn och aktivera ”Single sign-on”, detta kommer att starta nedan integrationsflöde.
Logga in med inloggningsuppgifter till ett Azure konto med administrativa rättigheter, när du har godkänt integrationen så har du kopplat ditt Storegate konto till Azure. Alternativ för tokens finns nu under ”Kontoinställningar” på ditt Storegate adminkonto.

4. Logga in i Azure portalen och välj Storegate under ”Enterprise Applications”. Välj ”Provisioning” och ange den token som nu finns under ”Kontoinställningar” på Storegate administratörskontot. Klicka sedan på ”Test connection” för att testa setupen.


5. Lägg till de användare som ska ingå i ditt Storegate konto, så kommer de att läggas till inom kort. Azure AD lägger till nya valda användare var 40e minut.

Updated on 30 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles