1. Home
 2. Partner
 3. Administrera användare
 4. Ta bort eller inaktivera underanvändare i Storegate
 1. Home
 2. Samarbeta och administrera användare
 3. Ta bort eller inaktivera underanvändare i Storegate
 1. Home
 2. Visma-användare
 3. Ta bort eller inaktivera underanvändare i Storegate

Ta bort eller inaktivera underanvändare i Storegate

Som administratör för ditt Storegate-konto har du möjlighet att hantera underanvändare på olika sätt. Nedan beskriver vi vad som sker när du Tar bort respektive Inaktiverar en underanvändare:

Så här tar du bort/inaktivera en användare

 1. Logga in på administratörskontot
 2. Gå till Användare genom att klicka uppe i högra hörnet
 3. Välj användare i listan och klicka på de tre punkterna och välj Ta bort eller Inaktivera

Om du tar bort en underanvändare:

 • Allt användaren har lagrat i sitt personliga utrymmer raderas (Inklusive Mina filer, ev. backuper, papperskorg)
 • Filer som är lagrade av användaren i mappen Gemensamma filer finns kvar till dess att administratören väljer att flytta/radera filerna.
 • Behörigheter till mappar i Gemensamma filer raderas för användaren
 • Användaren tas bort från alla Grupper
 • Utfärdade sessioner mot användarens klienter tas bort
 • Publika länkar och filinlämningslänkar som är utdelade via Mina/Gemensamma filer kommer raderas
  • Om du vill spara publika länkar måste dessa övertas av admin innan användaren tas bort. Övertas på samma meny som där man tar bort användaren

Om du inaktiverar en underanvändare:

 • Allt användaren har lagrat i sitt personliga utrymme finns kvar men är oåtkomligt för användaren
 • Filer som är lagrade av användaren i mappen Gemensamma filer finns kvar
 • Behörigheter till mappar i Gemensamma filer finns kvar för användaren men är inaktiverade tills användaren återaktiveras
 • Användaren kommer ligga kvar som inaktiv i alla Grupper
 • Utfärdade sessioner mot användarens klienter tas bort och användaren måste logga in på nytt om denne återaktiveras
 • Publika länkar och filinlämningslänkar som är utdelade via Mina/Gemensamma filer kommer inaktiveras
  • Om du vill återaktivera publika länkar i Gemensamma filer kan dessa övertas av admin så länge användaren finns kvar i systemet. Övertas på samma meny som där man tar bort användaren
Updated on 12 april, 2024

Was this article helpful?

Related Articles