Väcka vilande användare

Om du har skapat användare som ligger vilande i Storegate kan du väcka dessa gemensamt eller var för sig. Logga in som administratör/underadministratör och gå till Konto/Användare. Här kan du se status på användaren och välja väcka alla eller en användare.

Updated on 12 april, 2024

Was this article helpful?

Related Articles