Att komma åt versioner av filer

Storegate skapar en fil-version varje gång du:

  • Redigerar en fil i webbgränssnittet via lokalinstallerade Office eller via Microsoft Office Online
  • Redigerar eller laddar upp en Office-fil via Storegate Cloud folder (beteende kan variera från olika programleverantörer)
  • Laddar upp en eller flera filer med samma namn i webbgränssnittet
  • Ladda upp en eller flera filer via WebDAV
  • Skapar en ny version lokalt som sedan säkerhetskopieras via Storegate Online Backup

När detta sker håller vi reda på äldre versioner av filer så att du kan återställa till en tidigare version av önskad fil. Du kan närsomhelst ladda ned och förhandsgranska olika versioner av dina filer.

Versionshantering är endast tillgängligt på företagskonton och standardinställningen är 5 versioner av varje fil. Administratören för kontot kan ändra upp till 100 versioner av varje fil. Versionerna behålls i sitt original och tar därför extra utrymme på kontot.

Om du vill återställa en tidigare version av en fil loggar du in i webbgränssnittet och letar reda på filen. Därefter klickar du på klocksymbolen för versioner och väljer den version du vill ladda ned.

Kända begränsningar:

  • Om du via webbgränssnittet kopierar eller flyttar en fil/mapp så får du valet att ”skriva över” innehållet till ”målet”. I detta fall behålls inga versioner från ”målet”.
  • Om filen som skrivs över är 0 byte så sparas inte den som en version.
  • Om filen som skrivs över är sparad/uppladdad av samma användare och det var mindre än 1 minut sedan den sparades/laddades upp så sparas inte den som en version.
  • Programvaror i iWork suite (Pages, Numbers och Keynotes) i macOS skapar inga versioner.
Updated on 25 januari, 2024

Was this article helpful?

Related Articles