Låsning av filer i Storegate

Storegate låser en fil varje gång du:

  • Redigerar en fil i webbgränssnittet via det lokalinstallerade Office-paketet
  • Redigerar en fil i webbgränssnittet via Microsoft Office Online (låset innebär att flera användare kan samredigera ett dokument i Office Online men ej via andra protokoll)
  • Redigerar en fil i Office-paketet via Storegate Cloud folder. Unikt lås per användare så länge filen är öppen.
  • Sätter ett eget lås på en fil i webbgränssnittet
  • Redigerar en fil via WebDAV-protokolet

OBS. Programvaror som Bluebeam, Revu, AutoCAD och Adobe Acrobat hanterar låsning annorlunda och kan kräva att du stänger ned hela programmet för att fillåset ska släppas så att filen kan skrivas till Storegate. Vanligtvis är det programmens listor över senaste filer som håller kvar låset och funktionen bör därmed inaktiveras. Kontakta respektive programvarutillverkare för specifika instruktioner.

Kända begränsningar: Programvaror i iWork suite (Pages, Numbers och Keynotes) i macOS tar inga lås.

Updated on 9 januari, 2024

Was this article helpful?

Related Articles