1. Home
  2. Partner
  3. Administrera användare
  4. Inställning för att dölja behörighetsdialogen
  1. Home
  2. Samarbeta och administrera användare
  3. Inställning för att dölja behörighetsdialogen

Inställning för att dölja behörighetsdialogen

När man skapar en mapp i gemensamma filer får du upp en behörighetsdialog där du väljer vilka som ska få tillgång till mappen.

Med inställningen för att dölja behörighetskdialogen aktiv kommer denna dialog endast upp för administratörer och underadministratörer.

Inställningen är exempelvis användbar för organisationer där man endast vill låta administratörer ge ut behörigheter eller för organisationer som har underanvändare från konkurrerande kunder och man önskar undvika att de ser att de har en relation till samma leverantör.

Du ändrar inställningen under ”Team-inställningar” när du är inloggad som administratör via webben.

Updated on 25 oktober, 2022
Was this article helpful?

Related Articles