1. Home
  2. Hogia-användare
  3. Kom igång med Storegate för Hogia

Kom igång med Storegate för Hogia

För att komma igång med Storegate behöver du följa nedan guide.

Hämta denna konfigurationsfil och extrahera den.

Filen heter default.properties för Hogia/Storegate och skall kopieras till mappen %appdata%\Storegate\Storegate Cloud Folder\ på klienterna som använder Hogia.

För att öppna mappen använd Kör och klistra in sökvägen, klicka OK.

Kopiera in den extraherade filen i mappen som öppnas och stäng därefter mappen.

Konfigurera Storegate Cloud Folder att använda en fast logisk enhet som är samma hos alla användare, t ex H:

Konfigurera användarnas sökvägar i Hogias produkter så att det går mot enheten ovan. Starta om datorn.

Vi rekommenderar också att versionshantering är aktiverat på kontot så att det finns möjlighet att gå tillbaka till äldre versioner av filerna om så önskas. Versionhantering aktiveras via kontoinställningarna när man är inloggad via hemsidan.

Updated on 22 november, 2022

Was this article helpful?