1. Home
  2. Arbeta i filer och mappar
  3. Storegate app för Microsoft Teams
  4. Kom igång med Storegates app för Microsoft Teams

Kom igång med Storegates app för Microsoft Teams

För att lägga till Storegates app för Microsoft Teams klickar du på de tre prickarna i vänstermenyn i Teams och söker på Storegate, välj och logga in. Nu har du tillgång till ditt Storegatekonto direkt i Teams och kan använda alla funktioner du normalt använder när du är inloggad via Storegates webbgränssnitt.

Updated on 6 oktober, 2022
Was this article helpful?

Related Articles