1. Home
  2. Arbeta i filer och mappar
  3. Dela ut filer och mappar
  4. Samla in filer med funktionen Filinlämning
  1. Home
  2. Arbeta i filer och mappar
  3. Storegate app för Microsoft Teams
  4. Samla in filer med funktionen Filinlämning
  1. Home
  2. Visma-användare
  3. Samla in filer med funktionen Filinlämning

Samla in filer med funktionen Filinlämning

Med funktionen Filinlämning kan du enkelt samla in filer i en mapp via Publik länk från ditt Storegatekonto.

Börja med att klicka på det blå plusset och välj ”Filinlämning”.

Filinlämning meny

Namnge mappen som skall delas ut. Tryck Nästa.

Nu är mappen skapad. Med tilläggstjänsten ”Dela med BankID” (endast företagskonton) så kan du kräva BankID-inloggning av mottagaren för extra säkerhet. Under Inställningar finns möjlighet att exempelvis skydda länken med lösenord, tillåta att mottagaren öppnar i Office Online, stoppa åtkomst efter valt datum mm.

Spara! Nu är allt klart och du kan kopiera eller skicka länken direkt till de som du vill ska lämna in filer till dig.

Updated on 6 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles