1. Home
 2. Arbeta i filer och mappar
 3. Storegate Sync
 4. Varför synkas inte alla filer på mitt konto?

Varför synkas inte alla filer på mitt konto?

Normalt synkas alla dina filer mellan dina datorer utan problem, men för att undvika tekniska missöden när filer synkas mellan olika operativsystem bör du följa nedanstående rekommendationer.

1. Tecken du aldrig ska använda i filnamn och mappnamn:

• / (snedstreck)
• \ (omvänt snedstreck)
• ” (citationstecken)
• | (rakt streck eller sk pipe)
• < (mindre än)
• > (större än)
• : (kolon)
• ? (frågetecken)
• * (asterisk)

2. Filer som inte synkas
• desktop.ini
• thumbs.db
• .ds_store
• icon\r
• .eml

 1. I Windows får inte filnamn och mappar ha filnamn över 260 tecken

 • Observera att Windows räknar hela sökvägen som en del av filnamnet. Detta innebär att t.ex.
  C:\Users\Karl.Karlsson\Storegate\Mina dokument\Kundprojekt\Säker lagring\Status.doc
  är 84 tecken långt. Om du skulle få problem med för långa filnamn så kan du förkorta mappnamnen eller helt enkelt flytta upp mappen till en högre nivå.

  4. Temporära filer synkas inte

 • Vissa program (t.ex. Microsoft Officeprogram) skapar sk temporära filer när de öppnar en fil, dessa filer synkas inte. Exempel på filnamn kan vara:
  – Filnamn som börjar med ~$ (tilde och dollartecken)
  – Filnamn som börjar med .~ (en punkt och tilde)
  – Filnamn som börjar med tilde och slutar med .tmp som t.ex. ~dokument.tmp

  5. Problem vid användning av Unicode

 • Om man på olika datorer har olika Unicode-inställningar kan det ibland vara problem när speciella tecken används och skall synkas mellan datorer. I de flesta fall synkas filen men det kan ibland skapas en ny fil med ett nytt filnamn.

  6. Undvik att synka metadata och resursfiler

 • Undvik att synka filer som är sk metadata eller resursfiler. Ett exempel på detta är Genvägar i Windows, dessa kommer ej fungera på t.ex. en Mac-dator.
Updated on 10 maj, 2019
Was this article helpful?

Related Articles