Undvik att arbeta i dessa filtyper

Databasfiler
Uppladdning av aktiva databasfiler stöds inte, det gäller t.ex. Exchange, SQL, Visma Administration eller MS Access. Synkronisering av aktiva databasfiler kan leda till att databasfilen skadas eftersom filen laddas upp medan den uppdateras av programvara från tredje part med hög frekvens. Uppladdning av databasfiler ”i vila” för backupsyfte stöds.

Andra program
OneNote – på grund av hur OneNote skriver information till filer är det möjligt att data korrumperas när du använder Storegate Cloud Folder för att öppna och redigera sådana filer. Detta beror på att OneNote inte väntar på att filen ska laddas ner i sin helhet innan den skrivs till den. Av denna anledning rekommenderas inte redigering av OneNote-filer i Storegate Cloud Folder.

Updated on 6 juli, 2022
Was this article helpful?

Related Articles