Plugins

MS SQL Server Databasbackup

Med SQL Server pluginen kan man säkerhetskopiera och återställa databaser från lokal Microsoft SQL-server.

  • Server: Namn på den SQL Server-instans för att ansluta till
  • Authentication: Två autentiseringslägen är tillgängliga: Windows Authentication och SQL Server-autentisering. Windows-autentisering tillåter en användare att ansluta via ett Windows-användarkonto. Med SQL Server Authentication så utför SQL Servern autentisering själv.
  • User: Användarnamn för SQL Serverns konto (används endast om man har valt att ansluta med SQL Server Authentication).
  • Password: SQL Server lösenord (används endast om man har valt att ansluta med SQL Server Authentication).

Klicka på knappen Update för att hämta listan över databaser. Man måste fylla i serverparametrar före detta, eftersom att programmet måste ansluta till databasservern att databaslistan.
Databaslistan visar databaserna från den aktuella servern. Välj de databaser du vill inkludera i säkerhetskopieringen.

image_1

Om Include all databases är ikryssad kommer alla befintliga databaser att ingå i backupen samt att alla nya databaser även att inkluderas automatiskt.
Säkerhetskopieringen kommer att skapa en fullständig kopia av hela databasen.


MySQL Databasbackup

Med MySQL Server plugin kan du säkerhetskopiera och återställa databaser från lokala eller fjärranslutna MySQL databasservrar. Alla MySQL och MariaDBversioner stöds.

  • Host: Namn eller IP adress till MySQL servern
  • Port: MySQL serverportsnummer (Port 3306 ifylld som standard)
  • User: Användarnamn för MySQL
  • Password: MySQL lösenordet

Klicka på knappen Update för att hämta listan över databaser. Man måste fylla i serverparametrar före detta, eftersom att programmet måste ansluta till databasservern att databaslistan.
Databaslistan visar databaserna från den aktuella servern. Välj de databaser du vill inkludera i säkerhetskopieringen.

image_2

Om Include all databases är ikryssad kommer alla befintliga databaser att ingå i backupen samt att alla nya databaser även att inkluderas automatiskt.
Om Include all tables är ikryssad kommer alla befintliga tabeller att ingå i backupen samt att alla nya tabeller även att inkluderas automatiskt.
Backupen kommer att skapa SQL dumpar av MySQL tabellerna.