Backup Server

Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurera Storegate Pro Backup. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar din backupprofil.

Viktigt att veta:

  • Anslutning till Internet måste upprätthållas under backup.
  • Dator måste vara igång när backup körs.
  • Uppladdning görs med arkiv om 500 MB, endast 1 GB ledigt utrymme krävs för att köra programmet
  • Förinställningarna sparar 3 fulla och 10 inkrementella backuper. Om du vill ändra detta gör du det under ”Backup Type and Version” i profilens egenskaper .
  • Om man vill ha notiser från programmet så kan man ställa in backupnotifieringar via till exempel e-post eller Windows-loggning.

Systemkrav:

  • Windows Vista/7/8/8.1/10 32 och 64-bit (alla utgåvor)
  • Windows Server 2008/2008R2/SBS2011/2012/2012R2/2016 32 och 64-bit