Återställa från papperskorgen

Alla filer du tar bort från Mina filer hamnar i papperskorgen. Tar man bort något från Gemensamma filer kommer de till Administratörens papperskorg.

Från papperskorgen kan man återställa på två olika sätt. Antingen väljer du Återställ för att återställa till ursprunglig plats eller väljer du Återställ till mapp för att återställa till en vald eller nyskapad mapp.

Papperskorgen går att inaktivera och aktivera under kontoinställningar. Observera att om du inaktiverar papperskorgen raderas borttagna filer permanent direkt vid borttagning och går därefter inte att återskapa.

Updated on 26 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles