1. Home
  2. Partner
  3. Generell felsökning
  4. Fel: Error: exp is in the past (Fel tid på datorn)

Fel: Error: exp is in the past (Fel tid på datorn)

Om användarens dator har fel tid eller fel tidzon och skiljer mer än en timme kan man få ett fel som lyder: Login failed, please contact support. Error: exp is in the past:XXXXXXXX

För att kontrollera om tiden på datorn stämmer med tiden som servern använder kan man titta på följande länk: https://ws1.storegate.com/datetime.aspx

Åtgärden blir att ändra tiden på användarens system.

Updated on 14 november, 2023
Was this article helpful?

Related Articles