Loggfiler för Storegate

Ibland får man oväntade fel i programmen. Storegate support kommer då behöva loggfilen för att undersöka detta fel. Loggfilerna kan normalt sett skapas direkt från programmen för att sedan skickas till oss.

Loggfilerna finns även att läsa i klartext på följande plats: %localappdata%\storegate

Loggfilen kan ge indikationer på vad det är som felar, 9 ggr av 10 handlar det om en fil som innehåller specialtecken som inte kan hanteras av Windows men som ändå har letat sig in på maskinen. Vanliga orsaker är om man arbetar med filer via olika plattformar som pc och mac eller om man har laddat ner filer från internet.

Updated on 30 maj, 2022
Was this article helpful?

Related Articles