1. Home
  2. Partner
  3. Generell felsökning
  4. WebDAV – System error 67 has occurred

WebDAV – System error 67 has occurred

I Windows 7 används default TLS 1.0 för kommunikation över HTTPS WebDAV. Om TLS 1.0 är inaktiverat av någon anledning så genereras felmeddelande “System error 67 has occurred”.

Lösningen är att enabla TLS 1.1 och TLS 1.2 i Windows 7 och göra dem till default. Detta beskrivs i följande artikel publicerad utav Microsoft:

https://support.microsoft.com/en-us/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-a-default-secure-protocols-in

Updated on 30 maj, 2022
Was this article helpful?

Related Articles