1. Home
  2. Komma igång med Storegate
  3. Flytta filer till Storegate med Storegate Cloud folder

Flytta filer till Storegate med Storegate Cloud folder

Denna instruktion beskriver hur man som ny kund snabbt och enkelt flyttar sina filer från befintlig filserver-lösning till Storegate Multi. Instruktionen förutsätter att du har skapat ett företagskonto via vår hemsida www.storegate.se

För hjälp eller rådgivning, kontakta vår supportavdelning.

Installation av programvaran Cloud Folder

Innan filerna överförs till Storegate behöver programvaran ”Storegate Cloud Folder ” installeras på en dator som har åtkomst till filernas befintliga lagring.

Här finns en instruktion för hur man installerar ”Storegate Cloud Folder ” på PC.

Här finns en instruktion för hur man installerar ”Storegate Cloud Folder ” på Mac.

Överföring av filer till Storegate

När Cloud Folder installerats på datorn finns lagringsytan uppmappad som en nätverksenhet i utforskaren:
Eller i findern:
Navigera till filernas befintliga lagringsplats. Markera de filer och mappar som ska laddas upp, dra och släpp filerna i mappen ”Gemensamma Filer” eller ”Mina Filer”, beroende på vart filerna ska lagras. Flytt mellan ”Gemensamma” och ”Mina Filer” går att genomföra i efterhand via webbgränssnittet.

Obs! Det finns en storleksbegränsning för individuella filer på 100GB. Större filer än så kommer inte gå att ladda upp med hjälp av Cloud Folder.

En förloppsindikator visas, som sedan stängs automatiskt när filerna är uppladdade.

För att komma åt de uppladdade filerna i molnet, klicka på mappen Gemensamma/Mina Filer i Cloud Foldern, eller logga in på vår hemsida www.storegate.se

Behörigheter

När filerna finns på plats i molnet kan administratören för lagringskontot tilldela behörigheter åt sina användare.

Updated on 30 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles