1. Home
 2. Komma igång med Storegate
 3. Praktiska tips inför migrering till Storegate

Praktiska tips inför migrering till Storegate

Denna artikel riktar sig till dig som är administratör för ett Storegatekonto. Nedan har vi samlat tips som gör migrering från befintlig lösning till Storegate så smidig som möjligt.

Att tänka på inför migrering

 1. Bestäm vad du vill behålla. En migrering kräver planering. Framgångsrika Storegate-kunder migrera filer och mappar av värde och arkiverar sådan som inte används. Här har du en bra chans att städa i din organisations fillagring.
 2. Tänk på vem som ska ha åtkomst till vad. Vilka ska vara underadministratörer på Storegate. Och vilka användare ska ha Full behörighet i en mapp och således kunna bjuda in andra användare till mappen.
 3. Välj ett sätt att migrera. De vanligaste metoderna att flytta filer till Storegate är Storegate Cloud Folder, Ladda upp mappar via Webbgränssnittet eller via WebDAV.

Om ni vill migrera större volymer (> 1TB) och behöver mer rådgivning är ni välkomna att kontakta oss.

Kommunicera till användarna

Informera alla användare om hur tjänsten fungerar innan de bjuds in att använda den. Helst genom en personlig genomgång/utbildning (här kan vi hjälpa till om så önskas, kontakta oss för mer information).

Det är också bra med allmän information kring hur en molntjänst fungerar, exempel:

 • Att man måste ha tillgång till Internet för att komma åt sina filer (gäller inte Storegate Synk där alla filer ligger lokalt)
 • Att man INTE låter filer, som man redigerat i, ligga öppna (osparade) lokalt i datorn när man inte jobbar med dem. Öppna filer sparas inte förrän du stängt ned dem. Skulle du exempelvis byta nätverk/WIFI eller att datorn sätts i viloläge så tappar man kontakten och behöver då spara om filen på nytt för att få med alla ändringar (glömmer man det så kan ändringar gå förlorade)

OBS: Glöm inte att se till att Storegate godkänns i företagets brandväggar och att domäner är vitlistade innan ni börjar använda tjänsten. Kontakta oss vid behov av sammanställning över domäner.

Sätta upp en ny mappstruktur

Ett viktigt steg är att sätta mappstukturen för ert konto. Detta bidrar till en enklare vardag för dina användare. Fundera på hur du vill att slutanvändarna ska komma åt innehållet i Storegate. Se artikeln Planera mappstruktur i Storegate Multi för mer information.

Här har du ett ypperligt tillfälle att ställa in säkerhetsinställningar på ert Storegate-konto så att det matchar organisationens gällande jurisdiktions samt säkerhetskrav. Det kan också vara läge att överväga om funktionen Varumärkesanpassning (co-branding) kan vara ett alternativ för er organisation.

Be om tillgång till delade filer i Dropbox eller Onedrive

Som administratör i Storegate och ansvarig för migrering behöver du komma åt alla delade mappar eller teammappar. Om det finns delade mappar i exempelvis Dropbox eller Onedrive som du saknar åtkomst till ber du användare bjuda in dig till dem.

Hur mycket vill du migrera till Storegate?

Du kan migrera på flera olika sätt till Storegate. Vi rekommenderar i de flesta fall att använda Storegate Cloud folder. Alternativt kan man använda Storegate Sync och synka filer temporärt till Mina filer-mappen på adminkontot för att senare flytta sedan filer till rätt mappar i  Gemensamma filer.

För mindre migreringar går det även bra att använda Mappuppladdning via Webbgränssnittet eller dra och släpp som inloggad

Rekommenderade migreringsmetoder baserat på antalet filer

Tänk på att många små filer kan ta längre tid än en stor fil att ladda upp. Det är inte alltid din bredbandsuppkoppling som avgör hastigheten.

Om ni vill migrera större volymer (> 1TB) och behöver mer rådgivning är ni välkomna att kontakta oss.

Om du vill ändra namn på filer och mappar

När du vet vad du vill behålla och migrera till Storegate bör du förbereda dina filer och mappar. Nedan är några saker att tänka på:

Notera: Detta är rekommendationer för en så smidig upplevelse som möjligt i Storegate, skall ej ses som produktbegränsningar.

 1. En enskild mapp bör ej innehålla mer än 10 000 filer. För bästa prestanda, ha högst 5 000 filer i en mapp.
 2. Mappnamn bör ej överstiga 100 tecken.
 3. Filsökvägar (inklusive användarnamn) bör inte vara längre än 255 tecken.
 4. Fil- och mappnamn kan inte ha inledande blanksteg. Så ”_ekonomi” måste döpas om till ”Ekonomi”.
 5. Vissa tecken är inte tillåtna i Storegate. Du måste först ta bort alla specialtecken från namn på innehåll som du vill migrera.
 • / (snedstreck)
 • \ (omvänt snedstreck)
 • ” (citationstecken)
 • | (rakt streck eller sk pipe)
 • < (mindre än)
 • > (större än)
 • : (kolon)
 • ? (frågetecken)
 • * (asterisk)

Läs mer här: Varför synkas inte alla filer på mitt konto?

Vill du byta namn på flera mappar och filer samtidigt rekommenderar vi programmet Download – Bulk Rename Utility

Updated on 16 januari, 2024

Was this article helpful?

Related Articles