Funktioner

Enkelt, avskalat och kraftfullt

Storegate Pro Backup ger en arbetsyta där man ser allt. I denna yta är alla fönster och paneler i ett enda stort programfönster. Arbetsytan ger enkel åtkomst till olika verktyg och funktioner som du kan använda för att bläddra, visa, redigera och hantera dina säkerhetskopior.

Full, inkrementell och differentiell säkerhetskopiering

Storegate Pro Backup kan till exempel göra backup på endast de filer som har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen.

Komprimera och kryptera

Storegate Pro Backup använder Zip eller 7–Zip för att komprimera data. Programmet delar upp säkerhetskopian i arkiv om 500 MB som man kan välja att också kryptera.

Backup av öppna filer

Programmet använder funktionaliteten Volume Shadow Copy Service (VSS), vilket gör att man inte behöver stänga ner de program där backup skall genomföras.

Stöd för ”cloud-to-cloud” backup

Säkerhetskopiera från externa molntjänster, till exempel Amazon S3, Box, Google Drive, Microsoft Azure, OneDrive, OpenStack Object Storage och Rackspace.

Plugins används för att säkerhetskopiera t.ex. användarinställningar och databaser

Ibland är det svårt att identifiera exakt vilka filer eller registerinställningar som man vill säkerhetskopiera. E–postklienter och andra vanliga program lagrar ofta sina filer i dolda mappar. Storegate Pro Backup förenkla valet genom att använda fördefinierade tillägg (plugins).

Databasbackup

Storegate Pro Backup har plugins för de vanligaste databasformaten. Du kan utföra säkerhetskopiering och återställning utan att behöva stoppa databasservern.
image_4

Avancerad arkivhanteringen

Storegate Pro Backup skapar ett bibliotek som innehåller historik av backuper och filer som finns i varje backupkörning. Den här funktionen ger en klar överblick över säkerhetskopians historia, och tillåter dig att hålla koll på filversioner. Du kan återställa full, inkrementell eller differentiella arkiv när som helst med ett enda klick.
image_3

Kör med Windows tjänst

Storegate Pro backup installerar en Windows tjänst som ser till att backupschemat hålls, utan att du är inloggad/uppkopplad på servern, och tar backupen själv.

Schemalägg backupen dagligen, veckovis eller månadsvis

Du kan enkelt skapa, redigera eller ta bort en schemalagd säkerhetskopiering från den inbyggda kalendern.
image_5

Updated on 7 juni, 2022

Was this article helpful?

Related Articles