Information och FAQ

Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar din backupprofil.

Viktigt att veta:

  • Anslutning till Internet måste upprätthållas under backup.
  • Dator måste vara igång när backup körs.
  • Uppladdning görs med arkiv om 500 MB, endast 1 GB ledigt utrymme krävs för att köra programmet
  • Förinställningarna sparar 3 fulla och 10 inkrementella backuper. Om du vill ändra detta gör du det under ”Backup Type and Version” i profilens egenskaper .
  • Om man vill ha notiser från programmet så kan man ställa in backupnotifieringar via till exempel e-post.

Systemkrav:

  • Windows Vista/7/8/8.1/10 32 och 64-bit (alla utgåvor)
  • Windows Server 2008/2008R2/SBS2011/2012/2012R2/2016 32 och 64-bit

FAQ

Kan jag göra backup av olika filer, mappar, registernycklar, databaser på en gång?

Ja. En profil kan innehålla ett obegränsat antal backupjobb. Du kan blanda så många backupobjekt som du behöver.

Kan Storegate Pro Backup gör inkrementell, differentiell och fullständiga backuper?

Ja. Programmet stödjer full, inkrementell och differentiell säkerhetskopiering.

Vad händer när jag ändrar typ av säkerhetskopiering?

Du kan alltid växla mellan full, inkrementell och differentiell backup. Om du byter från inkrementell till differentinal så kommer programmet att göra en fullständig säkerhetskopia nästa gång.

Fungerar Storegate Pro Backup med Windows 8 och Windows Server 2012?

Ja. Programmet stödjer alla Windows-versioner (alla 32/64bit utgåvor) från Windows 7 och framåt.

Vad händer om backupen misslyckas på grund av att datorn är avstängd eller att anslutning till Internet inte fungerar?

Som standard kommer programmet att flytta fram körningen till nästa schemalagda tid. Det går även att ställa in så att programmet kör backupen nästa gång datorn startar.

Kan jag använda Storegate Pro Backup för att säkerhetskopiera hela min server (klona)?

Storegate Pro Backup är främst utformad för att göra säkerhetskopior av dina viktiga filer och mappar. Du bör använda ett speciellt utformat program för att säkerhetskopiera hela din server.

Kan man öppna Zip- och 7z-filerna (arkiven) i andra program?

Ja, de är kompatibla. Du kan använda ett program för Zipkomprimering (WinZip, 7-Zip eller WinRAR) för att extrahera filer från arkiven.

Kan Storegate Pro Backup göra flera versioner av varje fil (versionshantering)?

Ja. Programmet skapar ett bibliotek som innehåller en historia av backuper och filer som finns i varje backupkörning. De poster i biblioteket kallas arkiv. Ett arkiv skapas efter varje backupkörning. Den här funktionen ger en klar överblick över säkerhetskopians historia, och tillåter dig att hålla koll på olika filversioner.

Kan jag ställa in en annan schemaläggning för en profil?

Ja. Du kan ställa in flera scheman för en profil. Till exempel: fullständig backup på den första dagen i månaden och inkrementell backup på helgen.

Kan Storegate Pro Backup skapa loggfilerna efter varje backup körning?

Storegate Pro Backup genererar en loggfil under säkerhetskopieringen. Programmet kan spara loggfilen till en katalog och skicka loggfilen till angivna e-postadresser. Dessutom kan händelser rapporteras till Windows händelselogg.

Hur byter man backupanvändare eller lösenord?

När du startar programmet kommer du bli ombedd att fylla i dina nya uppgifter. Bekräfta genom att trycka ok. Välj sedan avbryt och starta om programmet.

Updated on 7 juni, 2022

Was this article helpful?

Related Articles