Logg via e-post

Exempel på logg via e-post

Här är ett exempel på hur man kan få loggarna från programmet skickad till sig, se nedan bild på en backupprofils egenskaper,

Man behöver för detta exempel tillgång till en SMTP server, programmet Storegate Pro backup och en mailkorg,

Här markerar du att loggen ska skickas via mail, vi har valt ”always” vilket är förinställt. SMTP inställningar anger man i ”Advanced” till höger om SMTP Server.

”To” är till vilken adress e-posten ska skickas,

”Subject” är ämnesraden för e-posten, här använder vi förkonfigurerade variabler som finns i programmet,

Sedan skapar man en regel i outlook, så att mailet sorteras och skickas till rätt ställe,

Updated on 7 juni, 2022
Was this article helpful?

Related Articles