1. Home
  2. Backup
  3. Datorbackup med Storegate Online Backup
  4. Jag tog bort en fil från datorn, försvinner den då från min backup?

Jag tog bort en fil från datorn, försvinner den då från min backup?

Du kan själv ställa in om du vill att programmet ska behålla dina borttagna filer i din backup. Du kan låta en fil som är borttagen i din dator ligga kvar i backupen för alltid, eller att den skall ta bort efter ett visst antal dagar.

(Notera att olika kontotyper har olika möjligheter när det gäller denna inställning.)

Gör så här på PC:
1: Öppna upp programmet Online Backup
2: Tryck på Inställningar
3: Tryck på Allmänt
4: Tryck i Automatisk rensning och välj hur många dagar ni vill spara.

Gör så här på MAC:
1: Öppna upp programmet Online Backup
2: Välj fliken ”Inställningar”.
3: Nu ser du ”Behåll borttagna filer”.
4: Ställ in hur länge du vill att filerna skall sparas.

Updated on 31 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles