1. Home
  2. Backup
  3. Datorbackup med Storegate Online Backup
  4. Råkat stänga av datorn under tiden det togs backup?

Råkat stänga av datorn under tiden det togs backup?

Om du stänger av datorn när Online backup-programmet körs eller om datorn är avstängd när backupen ska köras så startar backupen nästa gång datorn startas.

Updated on 31 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles