1. Home
 2. Komma igång med Storegate
 3. Migrering från en annan molntjänst till Storegate Multi

Migrering från en annan molntjänst till Storegate Multi

Denna artikel riktar sig till dig som är administratör för ett Storegatekonto och beskriver hur du går tillväga för att migrera filer från en annan molntjänst (som exempelvis Dropbox eller Onedrive) till Storegate. Nedan rekommendationer gör migreringen så smidig som möjligt.

Praktiska tips inför migrering

I artikeln Praktiska tips inför migrering till Storegate hittar du information och tips som hjälper dig till en lyckad migrering. Vi rekommenderar att läsa den innan du börjar flytta filer.

Flytta och Migrera filer och mappar

Här går vi igenom hur du:

 • Väljer vilka filer och mappar som ska flyttas till Storegate
 • Väljer metod för att migrera baserat på lagringsbehov
 • Säkerställer att all information har flyttats korrekt
 • Möjliggör för dina användare att arbeta kvar i befintlig lösning tills migreringen är klar

Välj filer och mappar som ska flyttas till Storegate

Ett av de viktigaste stegen i en migrering är att välja vilka filer och mappar som ska migreras till Storegate. Saker att fundera över är – vilka filer förväntar du dig att dina kollegor kommer jobba aktivt med och vilka filer kan arkiveras? Hur stort är behovet av lagringsyta 12 månader framåt. Följande frågor kan hjälpa dig vidare i processen.

 • Vad är ert specifika mål med flytten/migreringen?
 • Hur definierar ni en bra flytt?
 • Behöver ni kunna arbeta i befintlig lösning under tiden migrering pågår?
 • Är fokus på användarnas Mina filer eller Gemensamma filer, eller både och?

Allmänna tips:

 • Krångla inte till det. Om du sätter upp Storegate första gången kan du börja på ny kula. Flytta inte alla dina gamla filer och mappar Storegate bara för att du kan. Välj noga och se att det finns ett behov.
 • Planering är A och O. Det tog säkert flera år att bygga er information och det kan därför ta lite tid att migrera och flytta allt ert innehåll till Storegate. Att sätta upp en plan med start- och slutdatum är en rekommendation. Det kan även vara bra att göra en detaljerad plan med utpekade milstolpar.

Nu när du har bestämt hur du vill gå vidare är det läge att fundera på vilken migreringsmetod som passar bäst.

Via webbgränssnittet

Om du vill ladda upp mindre än 1 GB filer rekommenderar vi att använda Webbgränssnittet för att dra och släppa eller mappuppladdning. Se till att du använder Firefox, Chrome, Edge, Safari eller någon webbläsare som stöder HTML5.

Via Storegate Cloud Folder eller Storegate Sync

Du kan migrera på flera olika sätt till Storegate. Vi rekommenderar i de flesta fall att använda Storegate Cloud folder. Alternativt kan man använda Storegate Sync och synka filer temporärt till Mina filer-mappen på adminkontot för att senare flytta filer till rätt mappar i Gemensamma filer.

Låt dina medarbetare använda befintlig lösning under tiden du migrerar

Vill du överföra filer och mappar från en lokal filserver eller annan molntjänst till Storegate samtidigt som du låter användare jobba på som vanligt? Då kan ni kopiera alla filer i bakgrunden. När det är klart och du har bestämt ett datum för användarna att byta till Storegate så gör du en sista jämförelse med programmet Total Commander och skriver över de fil-versioner som har ett nyare skapat-datum än vad de hade när du påbörjade migreringen

Här visar vi dig hur du kan du jämför kataloger och säkerställa att alla filer flyttats över korrekt. Det finns flera olika program på marknaden som erbjuder samma funktionalitet men vi rekommenderar att prova Total Commander. Ladda ner här Total Commander – Download (ghisler.com)

Jämföra kataloger med Total Commander

Med Total Commander kan flera filoperationer utföras enklare än med Windows inbyggda utforskare. Förutom många andra funktioner finns möjlighet att göra en jämförelse av två kataloger.

 1. Öppna den första katalogen på din lokala server från var du kopierat data som ska jämföras i det vänstra området av Total Commander
 2. Byt sedan till den andra katalogen i Cloud Folder i den högra rutan.
 3. Klicka nu på ”Jämför kataloger” i menyn ”Kommandon” eller klicka på [SKIFT] + [F2]. Programmet söker i katalogerna och markerar alla filer som bara är tillgängliga på en sida i rött.
 4. Alternativt kan du också använda funktionen ”Markera ny, göm samma”. Som ett resultat är de röda markeringarna identiska med de i föregående steg. Alla filer som är desamma i båda katalogerna är dock dolda. Detta gör det lättare att hålla reda på saker, särskilt med stora mängder filer.

Updated on 30 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles