Skydd mot ransomware

Om du råkar drabbas av ransomware finns det en teoretisk möjlighet att detta även skriver över filer på lagringsytan hos oss på Storegate. Vissa ransomware skriver enbart över filerna med lösenordskydd medan andra ransomware både skriver över filer och raderar filer. Detta har vi löst genom att ha en papperskorg på alla konton samt en funktion som heter versionshantering. Du kontrollerar inställningarna för versionshantering och papperskorg när du är inloggad på ditt konto via hemsidan. Vi rekommenderar att ha versionshantering på 5 versioner samt papperskorgen aktiv.

Om dina filer har krypterats av ett ransomware, vänligen kontakta vår support omgående.

Updated on 6 juni, 2022
Was this article helpful?

Related Articles