1. Home
  2. Arbeta i filer och mappar
  3. Storegate Cloud Folder
  4. Ta bort en anslutning/uppmappad enhet i Storegate Cloud Folder

Ta bort en anslutning/uppmappad enhet i Storegate Cloud Folder

Om du önskar ta bort en anslutning eller en uppmappad enhet i Storegate Cloud Folder så öppna programmet från aktivitetsfältet, välj Anslutning, klicka Koppla från, öppna menyn igen och välj samma Anslutning och därefter Ta bort anslutning.

Anslutning Cloud Folder
Updated on 21 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles