1. Home
  2. Visma-användare
  3. Avsluta tjänsten Storegate Backup

Avsluta tjänsten Storegate Backup

Innan du avslutar tjänsten är det viktigt att du sparar ner dina lagrade filer och mappar från din lagringsyta. När du avslutar tjänsten så raderas allt som ligger  på din lagringsyta och kan därefter inte återställas.

Om du är administratör för ert Visma Online-konto så avslutas tjänsten genom att logga in på www.vismaonline.com, klicka på företagsnamnet längst upp till höger och sedan välja Användare.

Välj den användare ni vill ändra på genom att klicka på namnet på användaren.

Nu får ni upp vilka tjänster som finns aktiverade.

Här ska ni bocka av Storegate Backup och trycka spara.

Ni kommer nu få en ruta där ni ska välja ta bort.

Är du inte administratör för ert Visma Online-konto, kontakta administratören för att avsluta tjänsten.

Updated on 11 december, 2018

Was this article helpful?

Related Articles