Begränsa åtkomst med IP-lås

Om du har valt att köpa tilläggstjänsten Åtkomstpaket så finns det en möjlighet begränsa inloggning till Storegate-konton baserat på IP-adresser. Du kan aktivera funktionen under Konto/Team-inställningar när du är inloggad på ett administratörskonto. Du kan ange IP enligt följande format: “192.168.1.99”, “192.168.1.0-192.168.1.255”, “192.168.1.0/24”

Vill du tillåta externa besökare på publika länkar så kryssar du för valet enligt bild nedan.

Observera att en användare som är inloggad och har en giltig token kommer även förbli inloggad på andra nätverk tills dess att token upphör.

Updated on 12 april, 2024
Was this article helpful?

Related Articles