1. Home
  2. Arbeta i filer och mappar
  3. Storegate Cloud Folder
  4. Om du har problem med att dekryptera filer i Storegate Cloud folder

Om du har problem med att dekryptera filer i Storegate Cloud folder

Om du av någon anledning inte får Storegate Cloud folder att dekryptera dina filer följ nedan anvisningar:

  • Ladda ner den mapp som du vill dekryptera via Storegate webbgränssnitt som en ZIP-fil
  • Extrahera mapppen lokalt på din dator på valfri plats
  • Öppna Cryptomator och välj Lägg till valv i programmet
  • Välj filen vault.cryptomator
  • Ange lösenord för mappen
  • Filerna bör nu vara dekrypterade

Du kan nu ta bort filerna från Storegate Cloud folder

Updated on 23 september, 2022

Was this article helpful?

Related Articles