1. Home
 2. Arbeta i filer och mappar
 3. Övriga inställningar
 4. Vilka inställningar ska jag ha om jag ansluter via nätverksplats/WebDAV (endast företag)?

Vilka inställningar ska jag ha om jag ansluter via nätverksplats/WebDAV (endast företag)?

Installera en nätverksplats i Mina nätverksplatser/Dator/Findern för att komma åt din lagringsyta. Nätverksplatsen placeras som en mapp i din dator. Du kan spara dina filer precis som vanligt, återställa genom ”drag & drop” och arbeta i filer mot din nya mapp.

Vissa applikationer kan ha problem med denna lösning då applikationen tror att den kommunicerar med en sharepoint lösning. Vi rekommenderar därför i första hand att använda programmet Storegate Cloud Folder.
I instruktionerna nedan ersätt användarnamn med ditt användarnamn.

För Windows

 1. Öppna Utforskaren och välj ”Den här datorn”.
 2. Välj ”Dator”.
 3. Klicka på ”Anslut nätverksenhet”.
 4. Välj din önskade enhetsbokstav, och skriv https://webdav1.storegate.com/användarnamn som ”Mapp”.
 5. Kryssa i både ”Återanslut vid inloggning” och ”Anslut med andra autentiseringsuppgifter”.
 6. Klicka på ”Slutför”
 7. Ange ditt användarnamn och lösenord.
 8. Klicka på ”OK”.

För Mac OS X

 1. I Findern välj ”Gå” och sedan ”Anslut till server”.
 2. Skriv in https://webdav1.storegate.com/under ”Server adress”.
 3. Nästa ruta som kommer upp skriver du ditt Storegate-användarnamn och lösenord
 4. Klicka på plustecknet för att lägga till anslutningen under ”Ofta använda servrar”.
 5. Klicka på Anslut. Ange ditt användarnamn och lösenord.

Efter detta måste man se till att anslutningen alltid startar med datorn:

Öppna Systeminställningar och gå till Användare & Grupper och sedan Startobjekt

Tryck på plus ikonen och bläddra fram till den utdelade webdav katalogen (1 på bilden). Markera sedan webdav katalogen (2 på bilden) och tryck sedan lägg till (3 på bilden)

Nu kommer anslutningen finnas med när ni startar om datorn.


För Linux (GNOME)

 1. Starta Filbläddraren (Platser/Dator).
 2. Om inte adressraden där man kan skriva in en plats visas, görs detta genom att välja Gå/Plats.
 3. I adressraden skriv in davs://webdav1.storegate.com/användarnamn
 4. Bekräfta med ditt användarnamn och lösenord.
Updated on 15 mars, 2024

Was this article helpful?

Related Articles