1. Home
  2. Working in files and folders
  3. Storegate Sync
  4. Can I have the sync folder on another hard drive than C: ?

Can I have the sync folder on another hard drive than C: ?

You can move the sync folder to any internal disk, but you can only do this after you have completed the installation for the application.

Gör så här:1: Högerklicka på molnikonen vid klockan och välj ”Inställningar”.
2: Välj fliken ”Konto”
3: Längst ner står det ”Plats för mapp Storegate – Mina filer:”, tryck på ”Flytta…”
4: Välj nu vart du vill placera syncmappen.

Updated on 12 September, 2017
Was this article helpful?

Related Articles