1. Home
  2. Storegate Digital signering
  3. Är en digital signatur lika juridiskt bindande?

Är en digital signatur lika juridiskt bindande?

Ja, en digital signatur har samma juridiska giltighet som en fysisk signatur på papper. Storegate är en svensk tjänst som lyder under svensk lagstiftning. Vår signeringstjänst exporterar filerna i PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) och använder en certifikatleverantör som både anger tidsstämplar och finns med på AATL (Adobe Aproved Trusted List) samt EUTL (European Union Trusted List).

Updated on 7 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles