1. Home
  2. Storegate Digital signering
  3. Hur lägger jag till tjänsten Digital Signering på en underanvändare?

Hur lägger jag till tjänsten Digital Signering på en underanvändare?

När tjänsten Digital Signering aktiveras på ett Multi-konto blir den tillgänglig enbart för administratören. För att även underanvändare ska kunna använda signering behöver administratören därefter lägga till signeringsfunktionen för de underanvändare som ska ha tillgång att använda den. För en befintlig användare går du in under användarlistan och tilldelar tjänsten. När du skapar en ny underanvändare får du välja om du vill lägga till tjänsten direkt vid uppskapandet av användaren.

Updated on 6 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles